top of page

LAINAAMON SÄÄNNÖT

1. Tällä sopimuksella lainaaja sitoutuu noudattamaan taidelainauksen sääntöjä. Lainaajan on sopimusta tehtäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan Jenni Inberg Art:lle täydelliset yhteystietonsa sekä niiden muutokset.

 

2. Teosten myyntihinnat ja kuukausivuokrat sisältävät arvonlisäveron 10 %.

 

3. Teoksille tehdään kuntotarkastus ennen lainausta, mahdolliset viat kirjataan lainaussopimukseen ennen teoksen luovuttamista lainaajalle.

 

4. Minimilaina-aika on yksi (1) kuukausi ja maksimi 12 kuukautta. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokranmaksukausi on yksi (1) kuukausi. Voit kuitenkin tiedustella myös lyhyemmistä laina-ajoista esimerkiksi stailauksia ja kuvauksia varten. Lainaajalla on aina oikeus taideteoksen lunastukseen myös kesken vuokra-ajan. Teoksen voi lunastaa omakseen maksamalla kuukausivuokraa, kunnes kokonaishinta on suoritettu. Jos lainaaja haluaa ostaa teoksen kesken laina-ajan, niin jo suoritetut maksut otetaan huomioon lyhennettynä teoksen hinnasta. Jos teos palautetaan taiteilijalle ennen kuin koko myyntihinta on maksettu, ei maksettuja eriä palauteta lainaajalle. Vapaana olevan teoksen voi ostaa myös kertaostona ilman lainaustakin. 


5. Kuukausivuokran eräpäivä on sama kuin taideteoksen vuokrauspäivä ja se maksetaan kultakin kuukaudelta etukäteen. Ensimmäinen kuukausivuokra maksetaan samalla kun tämä lainaussopimus allekirjoitetaan. Seuraavista eristä lähetetään aina kuukausittain sähköpostitse lasku.

 

6. Viivästyskorko on 7,5% ja lisäksi mahdollisista perintätoimista aiheutuvat kulut. Jenni Inberg Art:lla on myös oikeus ottaa lainauksen kohde takaisin, mikäli lainanmaksua ei maksumuistutuksesta huolimatta suoriteta.

 

7. Lainaajan on mahdollista maksaa kerralla useampia kuukausieriä. Mikäli lainaaja on maksanut etukäteen kuukausieriä niitä ei hyvitetä lainaajalle jos hän palauttaa teoksen ennen lainausajan loppua. Teoksen omistusoikeus siirtyy lainaajalle, kun teoksesta on maksettu täysi 12 kk:n laina-aika. Lainauksen voi lopettaa ja teoksen palauttaa minimilaina-ajan jälkeen milloin tahansa.

8. Lainaaja vastaa teoksen noudon ja palautuksen järjestelyistä ja kuluista. Taiteilija suojaa teoksen sitä noudettaessa, lainaajan vastuulla on suojata teos palautuksen yhteydessä siten ettei teos vahingoitu kuljetuksen aikana. Voit myös tiedustella kuljetusmahdollisuuksista sekä kustannuksista erikseen taiteilijalta.

 

9. Palautuksen yhteydessä teoksen kunto tarkastetaan. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle tai kehyksille aiheutuneet vahingot. 

bottom of page